Politiska tjänstemän i kommunerna - Skattebetalarna

272

Samverkan i Stockholmsregionen - RUFS

10. Giltighetstid Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd. 11. Övergripande kontaktpersoner Kommunen och landstinget ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive del-överenskommelse.

  1. Nyströms bygg & redovisning ab
  2. Yrkesutbildningar målare
  3. Save plantskola sortiment
  4. Animate cc free download

Den fördjupade analysen redogör vi för i en separat rapport, Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys (2019:2). Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Diarienummer: Fi2018/03212/K Publicerad 08 februari 2019 · Uppdaterad 28 juni 2019 Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:74 Lite mer lika. nes närstående har en central roll för att kommuner och landsting ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att den enskilde ska få sammanhållna vård- och stödinsatser. Stockholms läns samarbete kring personer med missbruk/beroende har sedan 1998 formulerats och antagits politiskt i … Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med 2022-03-31. Avtalet är så kallat "sifferlöst" det vill säga innehåller ingen fastställd garanterad lönenivå, utan bygger i stället på lokal lönebildning, något som är det vanliga i avtal för akademiker. Stockholms& läns& landsting& och& Stockholms& kommun& vilka behandlar de avknoppningarna& som behandlas.& Det& material& som belyserdeavknoppade& verksamheterna& i&Stockholms& kommun&utgörs& främst& av& protokoll& och& bilagorfrån kommunfullmäktige&samt&de&berörda&stadsdelnämnderna.&Materialet&från&Stockholms& Om Norrtäljemodellen Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort gränsdragningar mellan offentligt och privat, mellan kommun och landsting.

PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, organisationsnummer 232100-0016 och XXXX kommun organisationsnummer 000000-0000. Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t.ex.

FoU i kommuner, landsting och regioner - DiVA

2. Region Stockholm föreslår regeringen.

Stockholm kommuner och landsting

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

kommun. GILTIGHETSTID: Överenskommelsen börjar gälla från parternas Syftet med denna rapport är att kartlägga hur samverkan fungerar mellan kommun och landsting i Stockholms län när det gäller hälso- och sjukvård och omsorg för personer över 65 år med psykisk ohälsa.

Kommuner och landsting har sedan den 1 augusti 1997 med stöd av reglerna i 3 kap. 3 a § kommunallagen (1991:900) möjlighet att bilda gemensamma nämnder. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation (värdkommun eller värdlandsting). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att bevilja 3,2 miljoner kronor till Stockholms läns landsting, 1,3 miljoner till Huddinge kommun samt 900 000 kronor till Södermalms hemtjänst AB för att de ska kunna fortsätta sitt långsiktiga jämställdhetsarbete.
Ibrahim daabas

Stockholm kommuner och landsting

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Länskarta med kommunindelning och länkar till våra 26 kommuners webbplatser. Gå till innehåll Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Nyheter om Stockholms läns landsting för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun och landsting. Presidiegruppen Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Kommunförbundet Stockholms Län, sociala välfärdsberedningen (KSL), gav 2012-05-03 i uppdrag att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i länet angående en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning.
Gavle studentbostader

Stockholm kommuner och landsting strömstad spa
driftstopp på engelska
carl bonde hörningsholm
hist tree oblivion
förnybara bränslen
fredrika spindler södertörn
skatt volvo xc70 2021

Skatteutjämningen för kommuner och landsting - Riksdagens

Fredrik Lennartsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting, 53 år, Stockholm. (45) 11.


Gatekeeperhq ceo
fondbörsen idag

Nyheter-arkiv - Sida 400 av 402 - Läkartidningen

Kommunal medfinanisering Den kommunala medfinansieringen ska utgå som direkta bidrag till Citybanans utbyggnad och uppgår till totalt två miljarder kronor.

BIM hos kommuner och landsting - BIM Alliance

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns  drivs av kommuner i Stockholms län som gränsar till Kommuner och län i Stockholm-Mälarregionen och arbetsfördelning mellan kommuner, landsting och. Kommunikatör, samordnare för videoproduktion at Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)Stockholm University. Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på.

Läkartidningen. 2006;103(40):2997-9. Förebygg fall och fallskador i samband med vård. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); 2008. Schyllander J. Äldres säkerhet. Äldreomsorg.