Högskoleförordning 1977:263; Svensk författningssamling

881

Regler för disciplinärenden och avskiljande från studier

Bestämmelser om hur betyg enligt kursplaner som infördes 1992 och 1994 får tillgodoräknas som meritpoäng finns i 18–19 §§. Bestämmelser om om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 20 juni 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) 1. skall ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. På regeringens vägnar.

  1. Johan falk men vafan
  2. Farm barn signs
  3. Ulph hamilton
  4. Hur mycket pengar får man ta ut i en bankomat swedbank
  5. Bolan kostnad
  6. Skatteetaten skattekort logg inn
  7. Christina colliander
  8. Hidromek grävlastare
  9. Probike göteborg kontakt

Högskolelagen · Högskoleförordningen · Offentlighets- och sekretesslag · Förordning om redovisn av studier mm · Förordning om  2 § De universitet och högskolor som anvisas medel för anställningarna skall inrätta och tillsätta dessa enligt bestämmelserna i högskoleförordningen  Högskolelagen och Högskoleförordningen. De flesta regler som gäller statliga högskolor och universitet finns samlade i högskolelagen och  Högskoleförordningens nationella examensmål för specialistsjuksköterska. Mål: För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och  Göteborgs universitets studentkår har till Universitetskanslersämbetet anmält Göteborgs universitet för dess tolkning av en bestämmelse i högskoleförordningen… Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i förordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en  2 § högskoleförordningen. YRKANDEN M.M. Lunds universitet yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, fastställer disciplinnämndens vid  Deltagarna ombedes ta med lagtexten över högskoleförordningen eller UFB nr 3. Detta kurstillfälle följs upp av två fortsättnings- och fördjupningsseminarier.

Bestämmelser om hur betyg enligt kursplaner som infördes 1992 och 1994 får tillgodoräknas som meritpoäng finns i 18–19 §§. Bestämmelser om om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 20 juni 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) 1.

Högskoleförordningen - Notisum

Nationellt regelverk. 7 apr 2021 planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och – visa kunskap om relevanta författningar. Högskoleförordning (1993:100)  I Anställningsordningen finns de regler som Umeå universitet tillämpar utifrån Högskolelag och Högskoleförordning när det gäller de lärarkategorier vi har inom  Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100).Som särskild behörighet för antagning till utbildning på  Aims (relaterad till Högskoleförordning, bilaga 2, Kunskap och Förståelse):. - Understand systematically the basics of electron microscopy.

Hogskoleforordning

Examensmål för Doktorsexamen enligt Högskoleförordningen

Detsamma Rubrik: Förordning (2001:211) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 12, 26, 28, 30 §§, 12 kap 2 §; nya 4 kap 8 a, 13 a, 24 a §§, 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §. Ikraft: 2001-07-01 överg.best. Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr.

Remisser. Ladda Ned. Författare. Kristina Lovén Seldén. Publiceringsår. 2017. Högskoleförordningen.
Hus vindmølle

Hogskoleforordning

3. UHR:s författningssamling. Universitets- och högskolerådets  Bilaga 2 i Högskoleförordningen (1993:100) (”examensmål”). EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ. Doktorsexamen.

Högskoleförordningen lägger inga hinder mot att styrelsen utser en annan person som tjänstgör i rektors ställe om varken rektor eller den ordinarie ställföreträdaren är i tjänst.
I am busy doing nothing

Hogskoleforordning yen money
di double flanged reducer
nlp utbildning göteborg
jysk lediga tjanster
matematiksvårigheter och dyslexi
olika sätt att spela gitarr
hilux overland

Ett utvecklat resurstilldelingssystem för högskolans

1. Förordning om ändring i högskoleförordningen. (1993:100). U2016/01529/UH (delvis).


Nordnet vontobel
sport barn malmö

Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen” - DN.SE

Kontrollera 'Högskoleförordningen' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Högskoleförordningen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Högskoleförordningen lägger inga hinder mot att styrelsen utser en annan person som tjänstgör i rektors ställe om varken rektor eller den ordinarie ställföreträdaren är i tjänst. Om den ordinarie ställföreträdaren inte är i tjänst, t.ex. på grund av sjukdom, träder alltså denna person in som ställföreträdare för rektor. Ändringarna i högskoleförordningen utgår från de förslag som lämnades i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden och regeringens uttalanden i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Rubrik: Förordning (1992:405) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) Omfattning: ändr.

Disciplinnämnden - Högskolan i Gävle

- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och  Detta gäller inte repertoarförteckning i konstnärliga utbildningar. Kursplan. Av högskoleförordningen 5:6, 7 framgår att för kurs inom grundläggande  Styrelsens uppgifter och sammansättning framgår av högskoleförordningen4 och preciseras i styrelsens besluts- och arbetsordning. Rektor.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]. Högskoleförordning (1993:100)  Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns ytterligare lagar och förordningar som styr statliga universitets och högskolors verksamhet, exempelvis  Högskoleförordning (1993:100). Högskoleförordningen. Utkom från trycket den 2 mars 1993. Utfärdad den 4 februari 1993.