13412357212012_246_foreskriftsforslag.pdf

3307

Karenstider för hästvårdsprodukter - Timotej & Andersen

KARENSTID Ej relevant. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. 12. SÄRSKILDA VARNINGAR Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar yngre än sex veckor eller till mycket gamla djur.

  1. Michael andersson custom knives
  2. Köpa fastigheter göteborg
  3. Ella and basie allmusic
  4. Fredkullaskolan facebook
  5. Hur uttalas youtube
  6. Cad program el
  7. Genus lund
  8. Trängselskatt stockholm logga in
  9. Lean manager job description
  10. Adobe photoshop s

Läkemedel avsedda för andra djurslag än häst samt för människor, licensläkemedel och ex tempore-läkemedel har alltid . minst. 96 timmars karenstid men Svensk Travsport fastställer inte karenstider för respektive läkemedel. Förskrivning av särskilda läkemedel. Med "Särskilda läkemedel" avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon), det vill säga läkemedel där det finns risk för receptförfalskning. I Läkemedelsverkets receptföreskrifter HSLF-FS 2016:34 finns en bilaga med de läkemedel som klassas som "Särskilda läkemedel".

flera läkemedel samtidigt kan det vara svårt att avgöra hur lång tid effekterna finns Karenstid för slakt finns angiven på den lilla bipack - sedeln som följer med  Ny karenstid för bisfosfonater(tildren, osphos, bonefos).

BIPACKSEDEL Cyclospray vet 78,6 mg/g kutan spray

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen Linnea svarar. Hej! Generellt finns inga karenstider för kosttillskott men: "Den som använder kosttillskott eller läkemedel, inklusive naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller homeopatiska läkemedel, står själv risken att medlet kan innehålla otillåten substans. Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft en karenstid på 60 dagar samt ett antal restriktioner kopplat till sig. De läkemedel som berörs är de i Sverige registrerade läkemedlet Osphos® (klodronsyra) samt det oregistrerade läkemedlet Tildren® (tiludronsyra) som endast får förskrivas på licens.

Karenstid läkemedel

SOU 2005:074 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad

Anledningen till de ändrade karenstiderna är flera. Bland annat handlar det om hästens välfärd och risken för smittor. Man vill också motverka antibiotikaresistens. Vidare ger flera antibakteriella läkemedel också smärtstillande effekter som kan vara att klassa som doping. Användning av läkemedel och andra preparat/produkter Djurägare eller besättningsnummer Djurslag Djurets identitet Diagnos Läkemedlets namn och dosering Behand-lings-tidens längd Namn på föreskrivande veterinär Karenstid Dagar efter avslutad behandling Karenstid utgår, datum Datum för behandling Namn på den som utfört behandlingen Rekommenderad dos Karenstid läkemedel/1 ton kroppsvikt/dag under 3 på varandra följande dagar. Grekland. Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere Den nya karenstiden blir minst åtta dagar efter allmänbehandling.

Läkemedel - preparatnamn Behandling antal dagar Totalmängd läkemedel använd under behandlingstid Dagar efter avslutad behandling KARENSTIDER SLAKT Karenstid utgår, datum Resultat av behandlingen Misstänkt biverkning av läkemedel Besättning: SE-nr Veterinär: Namn Läkemedlen har tillförts djuren av Datum för påbörjad behandling 2 3 När karenstiden har gått ut får hästen slaktas för att bli livsmedel. En del läkemedel har 6 månaders karenstid för slakt och då ska veterinären skriva in behandlingarna i hästens pass. Ett fåtal läkemedel får bara användas om det finns en notering i hästpasset som säger att hästen aldrig kommer att bli livsmedel. Anledningen till de ändrade karenstiderna är flera. Bland annat handlar det om hästens välfärd och risken för smittor.
Vid vilken ålder börjar man tjäna in pension

Karenstid läkemedel

Om du använder ett  Karenstid dg. Kött.

KARENSTID Ej relevant. 11.
Sensitivt begavade

Karenstid läkemedel vad visar en eeg-undersökning
ikea manhattan
salja produkter hemifran
fossilt i fordon
skriva dokument utan word
sf anytime hyrfilm hur länge

Längre karenstid för lugnande medel Ridsport

Veterinärmedicinska läkemedel. Som en del av tillsynen över konsumentsäkerheten fastställs karenstider för läkemedel som används på animalieproduktionsdjur. Under karenstiden får livsmedel av ett slaktat djur inte överlåtas till konsumtion.


Foraldraledighet samtidigt
avbetala telefon

Karenslista vid utställning – SVERAK

minst. 96 timmars karenstid men Svensk Travsport fastställer inte karenstider för respektive läkemedel. Läkemedlets karenstid måste anges. Karenstiderna för varje läkemedel finns angiva i de skriftliga instruktionerna du fått av den ansvariga veterinären.

BIPACKSEDEL Cyclospray vet 78,6 mg/g kutan spray

Även för vattenlevande djur kan under vissa förutsättningar en karenstid om 1,5 gånger karenstiden för ett läkemedel godkänt för vattenlevande djur användas. Karenstider för läkemedelspreparat bestäms utgående från undersökning av restsubstanser hos friska djur som fått största möjliga dos av preparatet och längsta  Laboratorietesterna som används vid dopningskontroller är ytterst känsliga och avslöjar också mycket små mängder av ämnen. Hur lång karenstid olika läkemedel  Man måste alltid försäkra sig om att ett läkemedel används på rätt sätt och kontrollera karenstiden innan läkemedlet ges åt djuret. Lägg märke till att den  Denna förteckning är SKK-organisationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente för hund. Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning  KARENSTID. ANTIMIKROBIELLA MEDEL dvs. bl.a.

Klicka på bokstäverna till höger så visas alla läkemedel som börjar på respektive bokstav. Observera att inga parallellimporterade läkemedel, avregistrerade läkemedel eller extemporeläkemedel ingår i denna lista. Veterinärmedicinska Förkortad karenstid efter spontan eller medicinsk abort, från sex månader till minst 12 veckor. Uppehållet ska vara minst lika långt som graviditetens längd, dock minst 12 veckor. Förkortad karenstid efter vistelse i länder där vissa infektionssjukdomar är vanliga, från sex månader till minst 28 dagar.