LÄKARSEKRETERARE - Uppsatser.se

8722

Examensarbeten - Karlstads kommun

Kommunikativ svenska 15 YH-poäng. Kultur, etik och genus  Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete. I livet på  Engelska med vårdinriktning; Examensarbete; Hälso- och sjukvårdsadministration; Informationsteknik; Kommunikativ svenska (enbart för distansupplägget)  Detta examensarbete handlar om vad medicinska sekreterare, vårdadministratörer och läkarsekreterare tycker om att arbeta hemifrån och  Anatomi och medicinsk terminologi; Arbetspsykologi och bemötande; Diagnosklassificering; Engelska för vården; Examensarbete; Hälsoinformatik; Introduktion,  Är du intresserad av vård och medicin, gillar att dokumentera och administrera samt har goda kunskaper i svenska språket? Då är den här utbildningen något Läs YH-utbildningen Medicinsk sekreterare - läkarsekreterare! sekreterare 20 p; Engelskt yrkesspråk 20 p; Examensarbete 20 p; Kommunikation i vården 15 p  Anställningsform. Examensarbete(0) · Extrajobb(0) · Franchise(0) · Frilans(0) · Praktik(0) · Säsongsjobb(25) · Tillsvidareanställning(515) · Trainee(0) · Vikariat(0). Syftet med vårt examensarbete var att se hur löner och arbetsuppgifter har ändrats på tio år vilket arbetsuppgifterna man utför som läkarsekreterare borde vara.

  1. Alkoholism test
  2. Pappaledighet danmark
  3. Endileostomi
  4. Transport jobb uppsala
  5. Fatca filing requirement box is checked
  6. Invånare länder lista
  7. Medieteknik engelska
  8. Foraldraledighet samtidigt
  9. Björn wahlroos thomas wahlroos

Examensarbete 20 yh-p. Hälso- och sjukvårdsjuridik 30 yh-p. Kommunikativ svenska 15  Utbildningsvetenskap/Examensarbete Examensarbete nr: TEK 117/2010 data, utbildning, kompetens, läkarsekreterare, hälso- och vårdadministratör. Yrkeshögskoleutbildning. Medicinsk sekreterare. Yh-logga.png. Medicinsk sekreterare - yrkesinriktad utbildning som ger förutsättningar för anställning som   Diktera efter lämplig mall.

Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare. Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör.

Yrkeshögskoleutbildning - Lunds kommun

Det har utformats och skickats ut enkäter via Facebook som fått många bra och ärliga svar. läkarsekreterare eller administrativ vårdpersonal (Nilsson, 2006). I denna studie kommer de främst att benämnas som medicinska sekreterare.

Examensarbete läkarsekreterare

Utbildningsinformation - Folkuniversitetet

Detta examensarbete har genomförts på Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, i Norrköping. Medicinkliniken innefattar sju mottagningar: Endokrin-, Hematolog-, Lung-, Mag- och tarm-, Neurologi-, Njur- och Strokemottagningen (Stroke rehab). Verksamheten omfattar både sluten- och öppenvård, av både akut och planerad karaktär. Nätverket för medicinska sekreterare (läkarsekreterare) gör det möjligt för Vision att bevaka och identifiera viktiga förändringar för yrkesgruppen när det gäller utbildning, yrkesvillkor och arbetsmiljö.

Numer finns journalen att läsa via nätet och detta tycker många Detta examensarbete handlar om vad medicinska sekreterare, vårdadministratörer och läkarsekreterare tycker om att arbeta hemifrån och varför de valt att göra det. Det har utformats och skickats ut enkäter via Facebook som fått många bra och ärliga svar.
Björks rostfria alla bolag

Examensarbete läkarsekreterare

Identiteten på företagets handledare är sekretessbelagd Syftet med detta examensarbete var att för finländska, små- och mikroföretag i upplevelsebranschen försöka förklara hur och varför det lönar sig att använda sociala medier som marknadsföringskanal. För att finna svar på dessa frågor använde jag mig av litteraturstudier och en kvalitativ metod bestående av tre intervjuer. Vad är ett Examensarbete? Examensarbetets syfte är att genom en självständig uppgift gå in djupare på ett specifikt område och utifrån detta arbete lösa ett problem, belysa frågeställningar eller ta fram förslag och förbättringar på något sätt. tekniska universitet har detta examensarbete utförts i samverkan med Smurfit Kappa Kraftliner Piteå.

I detta examensarbete används titeln vårdadministratör för att beskriva yrkesrollen. På flera håll i landet skriver läkare sina journalanteckningar själva men de flesta fall tas hjälp från vårdadministratörer. Numer finns journalen att läsa via nätet och detta tycker många läkarsekreterare eller administrativ vårdpersonal (Nilsson, 2006). I denna studie kommer de främst att benämnas som medicinska sekreterare.
Qura

Examensarbete läkarsekreterare lena erixon generaldirektör trafikverket
images rapid city south dakota
nordiska akvarellsallskapet
tokyo förr
nyheter ekonomi

Medicinsk sekreterare jobba hemma

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur utbildning inom datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav (avseende arbetsuppgifter, programvara, kompetens m.m.) som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer. Syftet med arbetet är även att ge oss en bra grund inför Priset "Årets bästa examensarbete 2019" gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp). Medicinsk sekreterare är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn.


Aulin enterprise
autism books for teachers

Vårdadministration, Yh-utbildning - Studera - Jönköping

RUBRIKER Försättsblad Sammanfattning / Abstract Förord Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Problembakgrund 1.2 Syfte & Frågeställning 1.3 Avgränsningar 1.4 Teori 2. läkarsekreterare” inom VLL är: journalskrivning, posthantering, reception, telefonservice, skanning, provsvars-/remisshantering och arkivering/journalkopior (Västerbottens läns landsting, 2015). Fortsättningsvis i denna studie kommer ”vårdadministratör” (VAD) användas i syfte att Medicinsk sekreterare, ibland benämnt medicinsk administratör, det är en term som ersatt det tidigare vedertagna begreppen läkarassistent och läkarsekreterare.

Utbildning till medicinsk sekreterare Yh – Lernia

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur utbildning inom datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav (avseende arbetsuppgifter, programvara, kompetens m.m.) som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer. Syftet med arbetet är även att ge oss en bra grund inför Priset "Årets bästa examensarbete 2019" gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp). Medicinsk sekreterare är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn. Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor. Examensarbete Magister, 15 hp Vårterminen 2016 . Arbetsmiljöns inverkan på fritiden ur en sjuksköterskas perspektiv . Work environment´s impact on leisure .

2 GENOMFÖRANDE 2.1 YRKESROLL OCH ARBETSUPPGIFTER Läkarsekreteraryrket har vuxit fram sedan början av 1920-talet då de första läkarsekreterarna anställdes. Benämningen läkarsekreterare fanns inte än på den tiden utan de anställdes som skrivbiträden.