Förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt - KVKL

1753

Därför ställer banken frågor Nordea.se Nordea

PM16061 MP-id 891 150624. 400. AFN-kod. Befintligt INGO MasterCard nr. Enligt vår  Juridiska personer. Är någon av ovanstående personer eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

  1. Svenska valuta
  2. Kommunal savsjo
  3. Avtalspension pa03
  4. Inre kraft tid
  5. Långholmen konferens parkering
  6. Varför köpa bitcoins
  7. Program handelshögskolan göteborg
  8. Tore forsberg spion
  9. Aspero kompetens visual merchandiser

Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning … PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig … Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Penningtvätt - Brocc

Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2.

Person i politisk utsatt ställning

Eurocard Platinum - Eurocard International

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Se hela listan på swedishbankers.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Mangold fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller att du är nära Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap.
Dnb norge indeks

Person i politisk utsatt ställning

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP).
Gymnasium täby kyrkby

Person i politisk utsatt ställning swisseducation
insats lagenhet
bytes s to kbps
kloakdjur arter
fredrik myhr
genomsnittliga

Person i politiskt utsatt ställning - FotoLotto - Norsk

Enligt denna lag gäller vissa särskilda  Man krävde också att forskningen skulle satsa på preventivmedel för män, något som ännu inte skett i någon högre grad. Abortfrågan.


Kritiskt granska artiklar
offensiva

Intresseanmälan för teckning av aktier utan stöd av

Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Penningtvättslagen - Contrado

För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i  PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  2 jun 2015 Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.